Ricardo Prague, s.r.o.  ​​​logo Ricardo

Ricardo je nadnárodní konzultační společnost, zabývající se technickým a environmentálním poradenstvím. Naše společnost zaměstnává více než 3000 špičkových techniků, poradců a vědců, kteří řeší náročné projekty v oblasti konstrukce spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických systémů, i v oblasti analýzy dopadů na životní prostředí.

Naše aktivity dále zasahují do oblasti osobních, nákladních a kolejových vozidel, vojenských vozidel, motocyklů, stavebních a zemědělských strojů, lodní dopravy, i do oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Mezi naše klienty patří nejvýznamnější výrobci originálních dopravních dílů, dodavatelské řetězce, energetické společnosti, finanční instituce a vládní agentury.

Seznam aktuálně obsazovaných pozic v naší společnosti najdete na http://ricardo.jobs.cz

Kontaktní informace

Ricardo Prague, s.r.o.
Thámova 289/13
Praha 8
186 00
Česká republika
IČ:
27160572
DIČ